Strokovnjaki

Primož Kus

Primož Kus

dr. med., spec. druž. med.

Z delom v družinski medicini ima skoraj 20 let izkušenj. Po zaključenem študiju na Medicinski fakulteti v Ljubljani se je zaposlil v KC Ljubljana. Po opravljenem sekundariju se je odločil za specializacijo družinske medicine, ker povezuje vse veje medicine s celotnim življenjskim ciklusom pacienta. Po zaključeni specializaciji je začel delati kot zdravnik družinske medicine v zdravstvenem domu. Od takrat dalje se tudi redno vključuje v delo v službi nujne medicinske pomoči. Z delom družinskega zdravnika je kasneje nadaljeval v zasebni zdravstveni ustanovi. V tem obdobju je bil tudi na misiji kot vojaški zdravnik v okviru Slovenske vojske, kjer je pridobil pomembne izkušnje zdravnika na terenu v izjemnih razmerah ter na področju svetovanja pri obvladovanju stresa v posebnih okoliščinah.

Na podlagi pridobljenih izkušenj in v želji po samostojnosti ter izboljšanju kakovosti obravnave pacientov je pred devetimi leti odprl lastno ambulanto družinske medicine, v kateri se s sodelavci trudi za strokovno delo in nenehne izboljšave v dobrobit pacientov.

Z vključevanjem v storitev Zdravstveni nasvet združuje vse izkušnje, ki jih je doslej pridobil, z željo pomagati čim širšemu krogu ljudi.

NAJNOVEJŠI PRISPEVKI AVTORJA

Vsi prispevki avtorja

Digitalni posveti

Nana Fartek

Nana Fartek

dr. med., spec. druž. med.

Nana Fartek, dr. med., spec. druž. med., je diplomirala leta 2007 na Medicinski fakulteti v Ljubljani in leta 2014 končala specializacijo iz družinske medicine. Dobrih deset let je delala v zdravstvenem domu, od leta 2013 pa v svoji ambulanti. Vključevala se je tudi v delo ambulante nujne medicinske pomoči, tako pri pregledih odraslih in otrok ter urgentnih intervencijah kot pri hišnih obiskih ter mrliško pregledni službi. Delo je bilo naporno, a polno zelo koristnih izkušenj. Leta 2009 je končala polletno izobraževanje iz akupunkture. Že več let opravlja delo dežurnega zdravnika na Letališču Jožeta Pučnika. Če ima le možnost, se zelo rada izobražuje in tudi sodeluje v izobraževanju s predavanji ali pisnimi prispevki. V letu 2019 se je odločila za delo svobodnega zdravnika. Zaposlila sem je v svojem podjetju ter nadomeščala v več ambulantah s koncesijo in tudi v zavodu oseb s posebnimi potrebami. Od začetka leta 2020 je delno zaposlena še v koncesijski ambulanti, kjer je na voljo dovolj časa za bolnika.

O delu v koncesijski ambulanti meni: »Nuja za kvalitetno delo. On pozna sebe. Jaz poznam medicino. Skupaj najdeva najboljšo pot za njegovo zdravje.«

V zadnjem letu se intenzivno izobražuje iz posebnosti obravnave starostnikov. S kolegico pripravljata projekt hišnih obiskov in celostne obravnave starostnika na domu.

NAJNOVEJŠI PRISPEVKI AVTORJA

Vsi prispevki avtorja
Miha Skvarč

doc. dr. Miha Skvarč

dr. med.

Doc. dr. Miha Skvarč, dr. med., se je rodil 30. 4. 1978 v Ljubljani. Mladost je preživel v Škofji Loki. Ker ga je zanimalo naravoslovje, se je vpisal na Gimnazijo Kranj. Leta 2005, leto po končani Medicinski fakulteti v Ljubljani, je postal mladi raziskovalec na tej isti fakulteti. Vodil je laboratorij za parazitologijo na Inštitutu za mikrobiologijo in laboratorij za imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani.

V letu 2019 se je zaposlil v Splošni bolnišnici (SB) Jesenice, ker je želel bolj aktivno sodelovati pri zdravljenju bolnikov. Je predstojnik Službe za bolnišnično higieno in mikrobiologijo. Ponosen je na dejstvo, da ima SB Jesenice standard diagnostike mikrobnih okužb na evropski ravni.

Zelo je vpleten tudi v znanstveno raziskovalno delo in v delo Zdravniške zbornice Slovenije (ZZS). Leta 2014 je dobil Krkino nagrado za znanstveno-raziskovalne dosežke, ki je temeljila na doktoratu, ki ga je zagovarjal konec leta 2013. Dve leti kasneje je bil izvoljen v naziv docenta na Medicinski fakulteti. Je član Komisije za akreditacijo ustanov Zdravniške zbornice Slovenije in nadzornik kakovosti za področje laboratorijske medicine (ZZS).

Njegova najboljše lastnosti so, da zna poslušati ljudi in se vživeti v njihove težave in iskati rešitve zanje.

NAJNOVEJŠI PRISPEVKI AVTORJA

Vsi prispevki avtorja
Image

Izr. prof. dr. Nataša Tul Mandić

dr. med., spec. gin. in porodništva

Izr. prof. dr. Nataša Tul Mandić, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva s subspecializacijo iz feto-maternalne medicine.

Rodila se je v Kopru, diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani, specializacijo je opravila na ginekološki kliniki UKC Ljubljana. V porodnišnici Ljubljana je bila vodja perinatalnega dnevnega centra in nato štiri leta in pol predstojnica porodnišnice. Sedaj je zaposlena v porodnišnici Postojna, kjer je vodja centra za nosečnice in ima tudi redno ginekološko ambulanto za ženske vseh starosti. Uživa pri delu v porodnih sobah. V Ljubljani ima samoplačniško ginekološko ambulanto.

Veliko se je izobraževala v tujini, največ v Londonu in Berlinu. V Slovenijo je prinesla presejanje z nuhalno svetlino ter kot raziskovalka sodelovala v mednarodni ekipi, ki je merjenje nuhalne svetline in dvojni hormonski test razvila; iz te teme je tudi doktorirala. Za meritev nuhalne svetline pri plodu v 12. tednu nosečnosti se danes v Sloveniji odloči že skoraj 90 % nosečnic in zato je predrojstno odkrivanje Downovega sindroma pri nas zelo učinkovito.

Dr. Tul Mandić ima mednarodno diplomo iz fetalne medicine in je ena vodilnih strokovnjakinj za ultrazvočno odkrivanje razvojnih nepravilnosti plodov (bila je vodilna v ekipi, ki je prva na svetu dokazala povezavo med virusom zika in mikrocefalijo), za večplodne nosečnosti ter za preprečevanje prezgodnjega poroda.

Zelo jo zanima psihološki vidik zdravja. Kot študentka in mlada zdravnica je več let delala na telefonski krizni liniji Klic v duševni stiski. Zanima jo tudi psihosomatika v ginekologiji in porodništvu, med drugim je terapevtka medicinske hipnoze. Promovira cepljenja in zdrav življenjski slog z zmerno telesno aktivnostjo.

Je tudi soavtorica več kot 60 člankov v mednarodnih revijah. Predava in organizira izobraževanja za strokovno javnost.

NAJNOVEJŠI PRISPEVKI AVTORJA

Vsi prispevki avtorja

Digitalni posveti

Image

Maja Kolšek Šušteršič

dr. med., spec. druž. med.

Rodila se je v Ljubljani, kjer je opravila šolanje na Osnovni šoli Majde Vrhovnik ter Gimnaziji Poljane, ki ga je zaključila kot zlata maturantka. Tekom študija na Medicinski fakulteti v Ljubljani je sodelovala pri Projektu Virus, projektu Medimedo ter v Sekciji za tropsko in potovalno medicino. Tri leta je delala tudi kot svetovalka na Klicu v duševni stiski v okviru Psihiatrične klinike v Ljubljani. Po zaključenem študiju se je udeležila humanitarne odprave v Zambijo in še vedno dela kot koordinatorica odprav za to destinacijo. Specializacijo iz družinske medicine je opravila v ZD Ljubljana center ter v isti enoti delala kot specialistka družinske medicine še dve leti in pol, od tega eno leto kot vodja ZVO. Opravila je tečaj in izpit iz dodatnih znanj iz paliativne oskrbe ter leto in pol enkrat tedensko delala v mobilnem paliativnem timu v okviru SB Jesenice. Trenutno je zaposlena v Zdravstvenem centru Lorena.

Uživa v naravi, druženju, glasbi in ustvarjanju ter si prizadeva vzdrževati zdrav življenjski slog, ki ga zagovarja tudi pri delu z bolniki. Velik pomen pripisuje vplivu duševnosti na razvoj in potek različnih bolezni. Zanimajo jo starostniki, ki ji pri obravnavi predstavljajo izziv.

NAJNOVEJŠI PRISPEVKI AVTORJA

Vsi prispevki avtorja
Image

Petra Jelenko Roth

dr. med., spec. psih.

Po študiju na Medicinski fakulteti v Ljubljani je leta 2009 zaključila specializacijo iz psihiatrije. Nato se je zaposlila na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana, v ambulanti na polikliniki. Njeno delo je bilo izredno dinamično in raznovrstno, s posamezniki in skupinami, z blagimi do izredno hudimi težavami. Od anksioznosti, depresije, obsesivno-kompulzivne motnje in bipolarne motnje do odvisnosti, osebnostnih motenj in psihoz. Poleg rednega dela, dežurstev in prostovoljstva v ambulanti Pro Bono ZD Ljubljana je sodelovala pri več nacionalnih projektih, se izobraževala doma in v tujini, izobraževala druge, pisala strokovne prispevke, urejala publikacije, vse z namenom, da bi znali bolje pomagati ljudem v duševni stiski in da bi z več znanja o duševnih motnjah zmanjšali predsodke o njih.

Vseskozi se trudi ohranjati visoko raven profesionalnosti in strokovnih standardov, ki temeljijo na aktualnih znanstvenih dokazih. 

Z družino začasno živi v Sevilli v Španiji, kjer nadaljuje z delom v ambulanti, zaključuje podiplomski študij družinske terapije in še naprej sodeluje z nekaterimi ustanovami v Sloveniji.

NAJNOVEJŠI PRISPEVKI AVTORJA

Vsi prispevki avtorja
Image

dr. Nevenka Mlinar

dr. med., spec. spl. med.

Skoraj 30 let opravlja delo zdravnice v ambulanti splošne medicine. Medicinsko fakulteto in specializacijo iz splošne medicine je naredila v Ljubljani. Splošno medicino si je izbrala zato, ker najbolj celostno obravnava človeka, v zdravju in bolezni, psihično in fizično, v dobrem in slabem. 

Vsa leta tudi dežura, v zadnjem času v urgentnem centru bolnišnice v Šempetru, in sicer v ambulanti za hitre preglede.

Rada je zdravnica in če bi se še enkrat odločala za svoj poklic, bi izbrala isto. Ceni, da ji ljudje zaupajo najdragocenejše – svoje zdravje. Trudi se, da se odloča modro in da dela dobro. In vedno ni lahko.

Večino kariere dela v ambulanti v Desklah in skrbi za mnoge bolnike, ki so zboleli zaradi dela z azbestom. Njeno delo je tudi prizadevanje, da bi živeli v bolj čistem okolju.

V prostem času je rada s svojo družino, popije kavico s prijateljicami in prebere dobro knjigo.

NAJNOVEJŠI PRISPEVKI AVTORJA

Vsi prispevki avtorja
Image

Klavdija Zver Zahwi

univ. dipl. psihologinja

Leta 2009 je diplomirala iz psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Obvezno prakso je opravila na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS, Oddelek po možganski kapi. Tam je pridobila izkušnje in znanja, potrebna za psihološko evalvacijo pacienta po možganski kapi. Delo je bilo izredno zanimivo, saj so ji ljudje, s katerimi je prihajala v stik, pokazali pravi smisel študija psihologije. Kasneje je nekaj časa delala v privatni zdravstveni ustanovi. Kaj kmalu pa jo je pot zanesla v Združene arabske emirate, kjer se je zaposlila v šolstvu. Pridobila je izkušnjo, kako poučevati otroke in svetovati staršem, ki so kulturno in versko zelo različni. Delo je bilo pestro in zahtevno, hkrati je razširilo njeno razumevanje za odnose med ljudmi in njihova vedenja.

Po vrnitvi v Slovenijo je odprla privatno prakso, namenjeno psihološkemu svetovanju in evalvaciji. Leta 2019 je uspešno zaključila izobraževanje s področja integrativne psihoterapije, kar ji je omogočilo, da lahko svoje delo opravlja bolj relacijsko in usmerjeno na klienta. Zdaj se pri svojem delu srečuje predvsem z anksioznimi motnjami, depresijo, izgorelostjo, motnjami razpoloženja in osebami s somatizacijskimi motnjami.

Ker želi biti pri svojem delu čim bolj celostna, se trenutno v Zagrebu izobražuje na področju spolnih motenj.

NAJNOVEJŠI PRISPEVKI AVTORJA

Vsi prispevki avtorja
Image

Jani Petrović

dr. med., spec. dermatovenerologije

S študijem medicine je pričel leta 2009 na Medicinski Fakulteti v Ljubljani, od samega začetka je bilo njegovo interesno področje kirurgija. Tako je že tekom študija kot volonter delal na različnih področjih: na nevrokirurgiji, onkološki, vaskularni, maksilofacialni, plastični in ortopedski kirurgiji.

Kot kirurški asistent je bil do konca študija leta 2016 zaposlen v Kirurškem sanatoriju Rožna dolina, kjer je spoznal svojega bodočega mentorja dr. Franca Planinška, plastičnega, rekonstruktivnega in estetskega kirurga. Dolga leta je bil njegov osebni asistent kirurg, izkušnje ter znanje, ki jih je v tem času pridobil, so neprecenljivi.

V želji, da bi bil kot zdravnik suveren v vseh situacijah, se je po opravljenem strokovnem izpitu zaposlil na oddelku SNMP na urgenci UKC Ljubljana, saj je želel pridobiti znanje, predvsem pa izkušnje v urgentni medicini. Tam je v dveh letih službovanja samostojno deloval tako na oddelku kot tudi na terenu. Zaradi svoje perfekcionistične narave je za specializacijo ter strokovno usmeritev, kljub interesu za urgentno medicino, izbral dermatovenerologijo ter dermatokirurgijo, večji del katere opravlja na Dermatovenerološki kliniki UKC Ljubljana. Navzlic začrtani poti se je odločil vztrajati tudi v urgentni medicini, tako poleg rednega dela dežura tudi na oddelku SNMP Ljubljana.

NAJNOVEJŠI PRISPEVKI AVTORJA

Vsi prispevki avtorja
Image

Jasmina Demšar

dr. med., spec. dermatovenerologije

Jasmina Demšar, dr. med., je diplomirala na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 2007. Istega leta je opravila tudi strokovni izpit ter se vpisala v register zdravstvenih delavcev Slovenije. V letih 2007 in 2008 je opravljala delo zdravnice pripravnice na Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani.

Leta 2008 je pričela specializacijo iz dermatovenerologije na Dermatovenerološki kliniki v Ljubljani. Leta 2009 je znanje s področja splošne dermatologije bogatila v angleški bolnišnici South Tees Hospitals NHS Trust, Middlesbrough. Od leta 2010 je vpisana v register angleških zdravnikov. Delo zdravnika specializanta s področja rakastih kožnih bolezni je leta 2010 opravljala v bolnišnici Selly Oak Hospital, University Hospitals Birmingham v Angliji, in sicer pod mentorstvom enega izmed vodilnih svetovnih dermatoonkologov dr. Jerryja Marsdena. Leta 2012 je specialistični izpit iz dermatovenerologije v Ljubljani opravila s pohvalo.

Od leta 2012 pa do danes opravlja delo specialista dermatovenerologa ter vodi zasebno dermatološko ambulanto v Novi Gorici, imenovano Dermatologija Demšar.

NAJNOVEJŠI PRISPEVKI AVTORJA

Vsi prispevki avtorja

Digitalni posveti

Image

Asist. dr. Anja Černe

dr. med., spec. druž. med.

Asist. dr. Anja Černe, dr. med., je diplomirala s pohvalo na Medicinski fakulteti v Ljubljani leta 2008. Je prejemnica študentske Plečnikove nagrade. Po končanem študiju se je zaposlila v Zdravstvenem domu Nova Gorica v ambulanti nujne medicinske pomoči. Poklicno pot je nadaljevala v Ljubljani s specializacijo iz družinske medicine, ki jo je zaključila leta 2016. Po specialističnem izpitu se je zaposlila v ZD Ljubljana, sedaj pa dela v ambulanti družinske medicine s koncesijo v predmestju Ljubljane. Ves čas se tudi vključuje v delo splošne nujne medicine pomoči v Ljubljani.

Leta 2013 je zagovarjala doktorsko nalogo s področja kakovosti življenja kroničnih bolnikov. Od leta 2017 je asistentka na Katedri za družinsko medicino v Ljubljani, kjer sodeluje pri izobraževanju dodiplomskih študentov in bodočih specialistov družinske medicine.

Rada ima svoje delo. Zakaj družinska medicina? Zaradi širine znanja, ki je potrebno. Zaradi odnosa, ki se zgradi med bolnikom in zdravnikom. Zaradi celostnega pogleda na bolnikovo zdravje, ki ga družinska medicina omogoča. Če bi še enkrat izbirala, bi izbrala enako.

NAJNOVEJŠI PRISPEVKI AVTORJA

Vsi prispevki avtorja
Image

dr. Bogdan Ambrožič

dr.med., specialist ortoped

Rodil se je 7. 7. 1970 v Kopru. Študij medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani je dokončal leta 1995. Specializacijo iz ortopedije je zaključil leta 2001 in nato opravil dodatna izobraževanja v specializiranih bolnišnicah v Nemčiji, Italiji, Franciji, na Nizozemskem, Hrvaškem in v Avstriji.

Leta 2009 je magistriral iz medicinskih znanosti, leta 2017 je opravil doktorat s področja zdravljenja nestabilnosti pogačice z rekonstrukcijo patelofemoralnega ligamenta. Zaposlen je v svoji zasebni ambulanti Bisturmed v Kopru in na kliniki MD medicina v Ljubljani, kjer izvaja tudi operativne posege.

Ukvarja se z artroskopskim in minimalno invazivnim operativnim zdravljenjem poškodb in bolezni ramenskega in kolenskega sklepa ter gležnja, pri katerih za planiranje in izvajanje uporablja tudi računalniško tehnologijo. V primerih obrabe ali deformacije kolena opravlja korektivne osteotomije v predelu kolenskega sklepa tako na stegnenici kakor na golenici. Poleg tega uporablja biološke metode zdravljenja obrabe in poškodb sklepov in tendinopatij s trombocitno plazmo, matičnimi celicami in amnijskimi membranami.

Organizira številne artroskopske simpozije in delavnice ter je vabljeni predavatelj na simpozijih in delavnicah v Sloveniji in v tujini. Je član uredniškega odbora in recenzent revije Evropskega združenja za artroskopijo in športne poškodbe (ESSKA), recenzent revije Orthopaedic Journal of Sports Medicine (OJSM), član odbora ESSKA za osteotomije ter aktiven član slovenskega združenja za artroskopijo in športne poškodbe.

Leta 2019 je prejel priznanje revije VIVA za najbolj cenjenega specialista v Sloveniji.

NAJNOVEJŠI PRISPEVKI AVTORJA

Vsi prispevki avtorja

Digitalni posveti